طول مطالعه: 4 دقیقه

بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده است. ﻣﺆلفههای محیطی بر شاخصهای اقتصادی و الگوهای رفتاری بسیار ﺗﺄثیرگذار است (, 1991: 44). دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یکدیگر به سر میبرند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیلگرایی گرفتار آمده است. در دل شعارهای سیاسی او، ﻣﺆلفههایی چون عرضه دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد، مبارزه با تروریسم و عرضه اسلامگرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لاییسیته و میراث کمالیسم و بسیار دیگری از ﻣﺆلفههای سیاسی وجود داشت که به نظر می رسید شرط لازم و کافی رشد اقتصادی و اهداف غایی که همان پیوستن به اتحادیه اروپاست، بوده است (محمدی، ۱۳۸۷).

قرعه کشی خودرو Mvm
در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بینالمللی پول از فرایند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایهگذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایهگذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایهگذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد.

رئال مادرید خلاصه بازی
باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود. تدابیر متفکران این حزب و در صدر آنها رجب طیب اردوغان موجب شد نرخ تورم در کشور ترکیه (که در طول دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد بود) آنقدر در سراشیبی کاهشی بیفتد که تک رقمیشود؛ همچنین، دولت اردوغان توانست در سال ۲۰۰۵ دست به اقدام جسورانه برداشتن شش صفر از اسکناسهای لیره ترک بزند و اقتصاد نابسامان ترکیه را به ساحل ثبات رهنمون شود و اقتصاد پر رخوت آن را احیا کند.

اتریوم ارز دیجیتال
این حزب در زمان تبلیغات انتخاباتی شعارهای متعددی چون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مطرح کرده بود. داشتن ثبات سیاسی همیشه عامل مهمی در ارزیابی قدرت محسوب میشود. یعنی اگر مردم از یک نظام سیاسی پشتیبانی و حمایت کرده و آن را با همان مؤلفهها و ارزشها استمرار بخشند، آن نظام از ثبات سیاسی برخودار خواهد بود. در سال 1962 با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند.

خودرو ملی روسیه

نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی را ۱۲.۹ میلیارد دلار اعلام کرد؛ همچنین آکین کوزان اوغلو، نایب رﺋﻴﺲ انجمن سرمایهگذاری خارجی ترکیه در یک نشست خبری در آنکارا، با اشاره به گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) گفت: در سال گذشته، میزان سرمایهگذاری خارجی در جهان با رشدی به میزان 9 درصد به 1.45 تریلیون دلار رسید. برنامه دیگر ترکیه با مشارکت همه نهادها و سازمانهای عمومی و 57 کمیته تخصصی که دربرگیرنده نواحی مختلف و شامل 2252 نفر از بخشهای دولتی و خصوصی بودند تحت هماهنگی سازمان برنامهریزی دولتی طراحی شد.

علاوه بر خصوصیسازی، با سیاستگذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژهای داشته است. موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن، طی سالهای اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصیسازی میباشد. آمار نشان میدهد که طی دوره پس از جنگ، خشونت سیاسی، بینظمی و بیثباتی به ویژه در کشورهایی که از کمکهای امریکا یا برنامههای تحت حمایت امریکا بهره بردهاند، افزایش قابل ملاحظهای یافته است.

ارزش لیر ترکیه در ماه مه ۲۰۱۴ تا ۱/۲ درصد افزایش یافت. در سال 1980، زمان اوج بیثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ گردید. میانگین رشد سالانه بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ تقریبا ۵ درصد بوده است. این روند در سال بعد نیز تداوم داشت و نرخ ۴/ ۱۸ درصدی در سال ۲۰۰۳ بهعنوان یکی از گامهای مهم در مهار مشکل اقتصادی بود. بر کسی پوشیده نیست که نظریهها و روش های پژوهش اقتصادی در دهههای اخیر از پیشرفت فوق العادهای برخوردار بوده و دستاوردهای این علم در فرایند عمل به شدت نیز مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است. ​​​​!

ﺗﺄثیر سیاستگذاری اقتصادی زمانی مشخص میشود که ساختار اجرایی بتواند اقدامات ﻣﺆثر در کنترل ساختار و فرایند انجام دهد , 2002: 16)). در تعریفی دیگر، سیاستگذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالتهای دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی معین، با استفاده از ابزارهای تحت مهار (مالیات، یارانه و غیره) در چهارچوب امکانات و محدودیتها اطلاق میگردد. واژگان کلیدی: ثبات سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، حزب عدالت و توسعه، ترکیه.

اقدامات اصلاحی حزب اردوغان موجب شد سیل سرمایهگذاری خارجی به سوی کشور ترکیه روان شود و سرمایهگذاران داخلی اعتماد بیشتری به اقتصاد پیدا کنند و به طور کلی فضای کسب و کار در ترکیه بهبود یابد و اقتصاد تکان جدی بخورد که حاصل این اتفاقات افزایش درآمد سرانه ساکنان این کشور به ویژه ترک زبانان بود. رشد اقتصادی سریع و در پی آن افزایش میزان درآمد افراد در این سالها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرده است.

عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشته است. مجموعه سیاستسازی، سیاستگذاری، و اجرایی اقتصادی باید ضمن ارتباط و انسجام، مستقل از یکدیگر عمل کنند. مهمتر از آن، این است که اردوغان به رأی دهندگانش اعتماد به نفس و اعتبار بخشید. هدف اساسی از سیاستگذاریهای دولت عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده است.

آخرین بروزرسانی در: