طول مطالعه: 5 دقیقه

این حمایت که با قیمت 3000 دلاری اتریوم در ارتباط می باشد، تا زمانی که حفظ شود، پتانسیل رشد قیمت برای اتریوم فراهم خواهد شد. در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی در ناحیه 2000 دلار خواهد بود. البته توقف قیمت در چند ساعت روی این محدوده را شاهد بودیم، اما شکست کامل این حمایت موجب شده است، تا اتریوم به حمایت های پایین تری برگشت داشته باشد. مقاومت این شاخص در محدوده 18.60 درصد با واکنش همراه بوده است، و در حال کاهش به سمت حمایت 18.13 الی 18.30 درصد می باشد.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Esale Ikco Ir دامیننس اتریوم مطابق انتظاراتی که روز قبل داشتیم، با برگشت به حمایت محدوده 19.50 درصد، به ترند لاین نزولی شکسته شده پولبک زده است، و با توجه به اینکه در کوتاه مدت در یک کانال رنج قرار گرفته است، احتمال حرکت به سمت مقاومت 20 درصد بالاتر می باشد. برای حفظ این سطح خریداران باید در این محدوده حمایت های بسیار زیادی برای جذب تمام فروشندگان بازار انجام دهند. البته پژوهشهای بسیاری در زمینۀ این مبادلۀ سیاستی انجام شده است، اما پژوهش حاضر از جهات زیر متمایز است: نخست، از دادههای فصلی استفاده شده است؛ دوم، از مدل خودبازگشت برداری جهانی () استفاده شده است تا وابستگیهای متقابل بینکشوری و تکانههای تورمی و ارزی شرکای تجاری بهخوبی مدنظر قرار گیرند.

جام جهانی ۲۰۲۶ آیا میان تورم و بیکاری مبادلۀ سیاستی وجود دارد؟ بنابراین، در اغلب کشورها مبادلۀ سیاستی تورم ـ شکاف تولید در بلندمدت و کوتاهمدت برقرار است (در حمایت از دیدگاه کینزینهای جدید). مقدمه دربارۀ مبادلۀ سیاستی (-) تورم ـ بیکاری تا دهۀ 1970 م براساس منحنی فیلیپس (1958) ادعا میشد که تورم متوسط درازای نرخ بیکاری پایین پذیرفتنی است، اما در دهههای بعد این موضوع از هر دو جنبۀ نظری و تجربی رد شد؛ اقتصاددانان آن را کنار گذاشتند و متعاقبا سیاستگذاران هدفگذاری تورم نزدیک به صفر را بدون تردید درمورد آثار احتمالی در سطح بیکاری مدنظر قرار دادند.

این ناحیه حمایتی تا زمانی که شکسته نشود، روند دامینننس در تایم 4 ساعت صعودی و متمایل به رنج باقی خواهد ماند، و همچنان پتانسیل رشد مجدد و برگشت به سطوح مقاومتی قبلی را دارد. در 24 ساعت گذشته اتریوم یک روند رنج متمایل با مومنتوم نزولی داشته است. بنابراین احتمال شکسته شدن این محدوده و ادامه حرکت نزولی برای اتریوم تا حمایت 1500 دلار وجود دارد. این مدل 34 اقتصاد با مجموع سهم بیش از 80 درصد از تولید جهانی را شامل میشود.

بنابراین احتمال اینکه شاخص باز هم در محدوده حمایت 19.50 درصد باقی بماند وجود دارد. در صورتی که بیت کوین کاهش بیشتری داشته باشد، اتریوم نیز با شکست محدوده 1870 دلار، می تواند تا قیمت 1815 الی 1800 دلار کاهش داشته باشد. محدوده حمایت مقاومت فعلی برای اتریوم می تواند به محدوده رنجی تشکیل شود تا تکلیف ادامه روند با شکست یکی از محدوده ها مشخص شود. بنابراین هنوز سفارشات خریدی در محدوده های حمایت وجود دارد که فعال نشده اند.

اتریوم روز گذشته به هر دو سطحی که به عنوان حمایت مقاومت برای آن در نظر گرفته شده بود واکنش نشان داد. دامیننس اتریوم بلاخره از محدوده حمایت 19.5 درصد حرکت صعودی خود را به سمت مقاومت 20 درصد شروع کرده است. در صورت حفظ این ناحیه حمایتی، شاخص تا سطح 19 درصد می تواند حرکت خود را ادامه دهد. برای اتریوم در تایم فریم 1 ساعته می توانیم یک خط روند صعودی در نظر بگیریم، که حمایت خوب این خط روند می تواند در محدوده 1970 الی 1940 دلار باشد.

در پژوهش حاضر ارتباط تورم ـ شکاف تولید را طی دوره 4تا 1با استفاده از مدل خودبازگشت برداری جهانی () و با درنظرگرفتن تکانههای جانب عرضه کل آزمون میکنیم. یک مطالعۀ تطبیقی بینکشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی () مهدی حاجامینی محمدعلی ابوترابی 1 چکیده بررسی مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری سابقۀ طولانی دارد که به پژوهشهای فیشر (1926) و فیلیپس (1958) برمیگردد. پژوهشهایی مانند بادینگر (2009) و ایفینگر و کیان (2016) نیز بیان میکنند که لحاظ شوکهای قیمتی جهانی و همچنین وابستگیهای تجاری در شدت مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری تأثیر میگذارند. ​​​ ​.

دامیننس اتریوم با خروج از کانال صعودی، وارد یک روند رنج کوتاه مدت شده است، و در صورتی که واکنش شدیدی به مقاومت 21.15 درصد نداشته باشد، می تواند تا محدوده 21.45 الی 21.50 دلار به رشد خود ادامه بدهد. بنابراین حمایت بعدی در محدوده 15.20 الی 15 درصد می باشد. فشار فروش در صورتی که کاهش پیدا کند و مقاومت مورد نظر تبدیل به حمایت شود، مطابق تحلیل روز گذشته، امکان رشد بیشتر قیمت تا عدد 1700 دلار وجود خواهد داشت.

اتریوم کلاسیک

در صورتیکه کندل پر قدرت با حجم معاملات بالایی به ثبت برسد، اتریوم می تواند تا عدد 3000 دلار به رشد خود ادامه بدهد. دامیننس اتریوم با حمایتی که در محدوده 18 درصد داشته است، ریزش آن متوقف شده است. اما اگر این حمایت از دست برود، ریزش بیشتر این شاخص می تواند تا محدوده 18.26 درصد کاهش داشته باشد. دامیننس اتریوم بعد از نزدیک شدن به حمایت 19 درصد با یک واکنش مثبت همراه بوده است.

زلنسکی بازیگر طنز
نوسانات به شدت محدود اتریوم موجب شده است تا خریداران میان مدت در انتظار تثبیت قیمت روی سطوح حمایت و خروج از روند رنج بمانند. در تایم فریم 1 ساعته یک خط روند صعودی یا یک الگوی کنج صعودی می توان در نظر گرفت، در صورت شکستن کف الگو، روند رنج آغاز خواهد شد. شرایط نمودار این شاخص نیز مانند شرایط قیمت اتریوم می باشد. ابر اندیکاتور نیز مقاومت 1900 دلار را تایید می کند. اتریوم روز گذشته با واکنش شدیدی که به محدوده مقاومت 1750 دلار نشان داد، مجددا قیمت به سمت حمایت 1700 دلار برگشته است.

روز گذشته شاهد برخورد قیمت اتریوم به حمایت 2880 الی 2900 دلار بودیم. بررسی مبادله سیاستی تورم ـ بیکاری سابقه طولانی دارد که به پژوهشهای فیشر (1926) و فیلیپس (1958) برمیگردد. یافتههای پژوهش بدین شرح است: 1. تورم در اغلب کشورها در بلندمدت با شکاف تولید رابطه مستقیم دارد؛ 2. تورم در اغلب کشورها در کوتاهمدت در واکنش به تکانه مثبت شکاف تولید افزایش مییابد، اما در برخی کشورها مانند ایران تکانه مثبت شکاف تولید در سالهای اولیه موجب کاهش تورم میشود که با منحنی فیلیپس صعودی فریدمن (1968) سازگار است.

آخرین بروزرسانی در: