آخرین مطالب

توضیح قیمت و مشخصات iphone 14 pro max لرنچی (2) بیشتر

طول مطالعه: 5 دقیقه

در حالی که ابعاد تقریباً یکسان است، برآمدگی دوربین در عقب بسیار طولانی تر است. قیمت پایین تر از حد انتظار استقبال می شود، اما آیا برای ارتقا دهنده های احتما...